Digitális Napló

Partnerünk, Molnár Péter, azért fejlesztette ki a Digitális Naplót, hogy megkönnyítse pedagógus kollégái munkáját. Tanárként pontosan tudta, hogy mire van egy iskolának szüksége, milyen funkciókat kell egy számítógépes naplónak ellátnia.
A Digitális Napló kezelése nagyon egyszerű, ráadásul az internet segítségével otthonról is elérhető.


A Digitális Napló lehetővé teszi:

 • hogy a diákok és a szülők gyors és pontos tájékoztatást kaphassanak a tanuló tanulmányi előmeneteléről.
 • hogy az eddigi statisztikai feladatok, melyek elkészítése időigényes és nehézkes volt, automatikusan külön munka nélkül elkészíthetőek legyenek.
 • a megnövekedett adminisztrációs feladatok minimálisra csökkentése a jogszabályok betartásával. (Munkaidőkeret, túlóraszámfejtés, tanítási időkeret tervezése).
 • az évközbeni feladatok elvégzését segítése (Magatartás-Szorgalom jegyek megadásának segítése a naplóból kinyerhető információkkal, javítás-rontás, hiányzások, bukások száma, dicséretek, figyelmeztetések száma, stb.)
 • a papír alapú napló kiváltását.

A Digitális Napló jelenleg a következő feladatok elvégzésére alkalmas:

 1. A hagyományos naplóban rögzíthető összes adat tárolása
  • Érdemjegyek (napi, félévi, évvégi, osztályozó-vizsga, szakmai-jegyek, szöveges értékelés, magatartás-szorgalom, előző évi jegyek)
  • Hiányzások
  • Felmentések rögzítése
  • Naplóbejegyzések (óraanyagok beírása)
  • Dicséretek, Figyelmeztetések rögzítése
  • Záradékok rögzítése (több esetben automatikus záradékkészítés)
  • Tanulói adatok rögzítése (KIR-ből átemelhető a teljes adatbázis)
  • Speciális tanulói adatok rögzítése (Hátrányos, Halmozottan hátrányos, Fogyatékos, Kisebbségi, Ingyenes tankönyv viszony, Helyi, Bejárós, Kollégista, stb.)
  • Igazolatlan hiányzások kezelése, postázási feladatok, értesítések
  • Többintézményes használat lehetősége
  • Többintézményes használat esetén az áttanítás kezelése, túlóra számfejtés esetén is
 2. A hagyományos naplóban nem rögzített, de a működéséhez szükséges adatok rögzítése
  • Oktatók adatainak rögzítése
  • Tantárgyfelosztás rögzítése
  • Órarend rögzítése (1 hetes vagy 2 hetes órarend kezelése, napi-szintű órarend)
  • Csoportbontások rögzítése, csoporttagság időtartamának rögzítése
  • Napközis, Szakkörnapló
 3. Statisztikai feladatok ellátása
  • Napi-statisztika az iskola, az osztályok, a csoportok átlagáról, hiányzásairól
  • Félévi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
  • Évvégi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
  • KIRSTAT táblák
 4. Munkaidővel kapcsolatos feladatok ellátása
  • Tanítási időkeret tervezése automatikusan
  • Kieső napok kezelése intézményi, tagintézményi és pedagógus-szinten
  • Túlóra számfejtés elkészítése automatikusan
  • Munkaidő-tervezés (tanár, tagintézmény, osztály szinten)
 5. Speciális feladatok ellátása
  • Magatartás és szorgalom jegyek adásának segítése speciális adatok kigyűjtésével
  • Naplóbejegyzések kigyűjtése havi bontásban
  • Óracserék kigyűjtése havi bontásban
  • Naplóellenőrzés kéthavi-bontásban:
   - 1 tanár adott órában csak 1 csoportnak/osztálynak tarthat órát! (kivéve, ha csoportösszevonás, vagy párhuzamos csoportórája van!)
   - 1 csoportnak adott órában csak 1 tanárral lehet órája.
   - minden tanár beírta-e az összes órarend szerinti óráját
   Ezek ellenőrzése a túlóraszámfejtéskor elengedhetetlen! De ha nincs hiba, akkor a túlóraszámfejtés elvégzése egy nyomtatási feladatra csökkenthető!)
  • A hiányzásoknál a program ellenőrzi, hogy az adott órában hiányzó diáknak volt-e egyáltalán órája.
  • A műveletekről automatikus e-mail értesítés a tanárnak, diáknak, szülőnek, ha kéri
  • Félévi ellenőrző nyomtatása
  • Helyettesítés modul
  • Tanmenet rögzítési lehetőség

Referenciák:

 • TKIKI Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
 • Közgazdasági Szakközépiskola
 • TKIKI Kisteleki Általános Iskola
 • Zrínyi Miklós Általános Iskola
 • Makkosházi Általános Iskola
 • Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola tagintézményei
 • Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
 • Mihály Dénes Szakképző Iskola tagintézményei
 • Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskola, Középiskola

A Digitális Napló kipróbáláshoz kattintson ide.