Ellátási lánc monitorozó rendszer

Egy ellátási lánc szereplőinek azonos a célja a vevő-kiszolgálás terén, együtt viselik az üzleti kockázatokat és osztoznak az eredményekben. Érdekük, hogy kiszámítható és tervezhető gazdálkodást folytassanak, versenyképesek legyenek és ezt szolgáló döntéseket hozzanak. Ennek érdekében integrált magatartást, az információ biztosítását és feldolgozását ki kell terjeszteni minél több szereplőre (felismerve: az adatok rögzítése közös érdek), hiszen a monitorozásból alapvető összefüggések tárhatók fel. A hatékonyság növelése érdekében kooperálni kell: felismerni, begyűjteni, rendszerezni, feldolgozni és hasznosítani a rendelkezésére álló adatokat, ezek alapján stratégiai döntéseket hozni.

A piaci tapasztalatokra és technológiai tudásra épülve született meg a gondolat egy olyan rendszer kifejlesztésére, mely képes az ellátási lánc szereplőinél felhalmozódó adatok összegyűjtésére, konszolidációjára, hasznosítható információk előállítására. A felismert piaci rést a projektcég (SCM 2009 Ellátási lánc Monitorozó Kft.) K+F tevékenységének versenyképes és korszerű eredményeivel fedi le.

Az SCM szoftverfejlesztési projekt célja egy üzleti intelligenciára alapozott, általános, de több szektorban is alkalmazható monitorozó keretrendszer fejlesztése, mely rugalmasan és költséghatékonyan képezi le a különböző szektor specifikus információs igényeket, mérettől függetlenül. A beérkező adatokból adattárház épül, ezeket üzleti intelligencia és adatbányászati módszerekkel elemezve előrejelzések készítésére alkalmas összefüggések tárhatóak fel, operatív és stratégiai döntések támogatására, míg a mesterséges intelligencia eszköztárával eddig ismeretlen jellemzők viselkedése becsülhető.

Bővebb információ az SCM projektről ide kattintva érhető el.

Elsőként öt területen készülnek szektor-specifikus alkalmazások, de az általános modell rendszer további fejlesztés után újabb szegmensekben is alkalmazható.

 

1. Élelmiszeripari cikkek kereskedelme

Termék gyártásától a kiskereskedőig terjedő időszakot elemzi, a lánc szereplőitől szolgáltatott minőségbiztosított, elektronikusan feldolgozható forgalmi adatok alapján.

Az élelmiszeripari cikkek kereskedelmét támogató alkalmazások esetén a domináns értékesítési láncok folyamatainak monitorozása történik. A gyártó és a kiskereskedő partnerek által átadott minőségbiztosított és elektronikusan feldolgozható forgalmi adatok a jelenlegi forgalomkalkulációkhoz képest megalapozottabb képet nyújtanak a piaci eloszlásról, pontosabb becslő algoritmusok alkalmazhatók. A kapott forgalmi adatok ismeretében a gyártó:

 • jobban meg tudja tervezni célzott marketing kampányait és akcióit növelve piaci részesedését,
 • hatékonyabbá tudja tenni a területi képviselők látogatási tervét,
 • pontosabban ki tudja értékelni a szerződött kiskereskedők, HoReCa egységek, kapcsolódó értékesítési láncok profitabilitását,
 • pontosabban tudja tervezni a gyártást,
 • hatékonyabbá tudja tenni a logisztikát.

 

2. Idegenforgalmi szolgáltatások kereskedelme

A lakosság által igénybevett rekreációs szolgáltatások folyamatainak monitorozása, forgalmi adatok alapján.

Az idegenforgalmi szolgáltatásokat támogató alkalmazás a lakosság által igénybevett rekreációs/gyógyturisztikai szolgáltatások értékesítési láncainak folyamatait monitorozza. A forgalmi adatokat az ellátási lánc szereplőitől kapja (Pl. wellness központok, fürdők, szállodák, utazási irodák) és számukra naprakész állapot-információkat és előrejelzéseket nyújt.

  A kapott forgalmi adatok és előrejelzések ismeretében lehetséges:
 • pontosabban megtervezni célzott marketingkampányokat, médiamegjelenést és rendezvényeket, a partnerekkel való együttműködést, a külső hatásokra adott lépéseket, a célközönségtől várható árbevételt,
 • mérni és szimulálni a fenti lépések forgalomra gyakorolt hatását, szélesíteni a partnerek és az ügyfelek körét belföldön és külföldön,
 • egyenletesebbé és tervezhetőbbé tenni a kihasználtságot, elemezni a szolgáltatásokat igénybevevők szokásait,
 • növelni az ügyfelek elégedettségi, érdekeltségi szintjét,
 • elemezni a fizetőeszköz-típusok forgalmát,
 • hatékonyabbá tenni a munkaszervezést, a logisztikát, megalapozottan tervezni fejlesztéseit.

 

3. Mezőgazdasági, elsősorban növénytermesztési termeltető és elosztó rendszerek

Hajtatott kultúrák (paprika, paradicsom) termelési, értékesítési és minőségbiztosítási mechanizmusaiban támogatja az üzleti folyamatokat.

A zöldség-gyümölcs vertikumban az alkalmazás feladata az értéklánc szereplőinek (gazdálkodók/termelők, szövetkezetek) IT támogatása az egyes autonóm egységeken átívelő üzleti folyamatokban (termelés/értékesítés/minőségbiztosítás, növényvédelem). A szigetszerűen létező alrendszerekben tárolt adatok és információk strukturált vagy ad-hoc, de szabályozott cseréje központi feladat, a döntéshozatalhoz megfelelő elemző, előrejelző eszköztárat kell biztosítani, illetve az adattárházba töltést és feldolgozást támogatni az operatív és stratégiai szintű döntések meghozatalához. Két irányban szükséges a működtetés:

 • Beszállító monitorozás: a termékek mennyiségének becslése mért adatok alapján. A TÉSZ-ek historikus adatokkal rendelkeznek a termények mennyiségéről, az aktualitásokat (pl. időjárás) nem tudják figyelembe venni. A termelői rendszerekben mért aktuális 30-40 paraméter segítéségével pontosabban lehet becsülni a termést algoritmusokkal. Az alkalmazás integrálja az üvegházakat vezérlő és adatszolgáltató HW/SW eszközöket. Az adattömeget a TÉSZ központi rendszerébe továbbítja feldolgozni és hasznosítható információvá alakítani.
 • Piac monitorozás: a piaci szegmensek elemzése, a folyamatok előrejelzése adatokkal, akár külföldi piacokról, trendekről, vagy hazai nagybani étékesítésről, mobil vagy webes adatgyűjtéssel.

 

4. Állattartás és -feldolgozás, állategészségügy

A szektor összes folyamatához hozzájárul a „farmtól az asztalig”, a tenyésztő telepektől a feldolgozó üzemek munkájáig, állategészségügyi szempontokkal.

Az állattenyésztési feladatokra fejlesztendő alkalmazás az állattenyésztő telepek és feldolgozó üzemek folyamatait támogatja és monitorozza, segít a stratégiai döntésekben, illetve rendkívüli helyzetekben hatékony beavatkozásokra ad lehetőséget. A tenyésztésben és feldolgozásban adatokat gyűjtenek és tárolnak, ezek mesterséges intelligencia, adatbányászati és statisztikai eszközök és módszerek segítségével a döntéstámogatást szolgálják, mind a tenyésztők, mind a feldolgozók hasznára (állategészségügy és –jólét, szaporítási/nemesítési lehetőségek). Lehetőség van egyúttal a beszállítási folyamatok optimalizálására és a beszállított állomány minőségének javítására.

Az alkalmazás vékonykliens megoldással készül, előnyei:

 • nincs szükség telepítésre a végfelhasználóknál,
 • központ adatbázisnál megoldott az adatbiztonság,
 • weben elérhető szolgáltatások,
 • moduláris felépítés, szigorú jogosultsági rendszerrel.

Az alkalmazás képes lesz többek között:

 • törzsadatok karbantartására,
 • riportolásra (kimutatások adatbányász algoritmusokkal),
 • állategészségügyi és tenyészállat adatok kezelésére (genetikai mutatók, gyógyszerelés),
 • beszállítások menedzselésére (nyilvántartás, követés).

 

5. Egyedi specifikációjú termékek gyártása és kereskedelme

Műszaki paraméterek egyedi kombinációival rendelkező termékek gyártója (pl. nyílászárók) a keretrendszer felhasználója, kapacitás kihasználtság, ügyfélszokások, elégedettség-növelés céljából.

Egyedi specifikációjú termékek sorozatgyártása esetén (pl. nyílászárók) minden megrendelés külön paraméterek alapján készül, típustervekkel és ahhoz kapcsolódó technológiákkal.

A keretrendszer ebben az esetben számtalan előnnyel jár, mert

 • a vevő egyedi igényei szerinti ajánlatokat adhat, mód van a termék előállításához szükséges anyagok automatikus beszerzésére a szállítóktól,
 • hatékony marketingtámogatást adhat termékeinek, típusmegoldásokat mutathat be, változtatható paraméterekkel,
 • egyenletesebbé, tervezhetőbbé tudja tenni a kapacitásai kihasználtságát.

Elemezni tudja a szolgáltatásait igénybevevők szokásait, szélesíteni tudja a partnerek és az ügyfelek körét (interneten vásárlók), növelni tudja az ügyfelek elégedettségét.

Az alkalmazások kétféle konstrukcióban (termékként vagy szolgáltatásként) érhetőek el: megvásárolva/telepítve, vagy adatvédett portálon SaaS-szolgáltatásként igénybe véve.